صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 9 اسفند 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

  • مطالعات لرزه‌نگاری چهاربعدی و ژئومکانیک نفت میدان نفتی فروزان (دکتر رضا فلاحت)
کارفرکا: شرکت نفت فلات قاره ایران (سال 1398 تا بحال)
در این پروژه، اقدام به بررسی میادین نفتی خلیج فارس گردید و از لحاظ امکان پذیر بودن لرزه‌نگاری، این میادین اولویت بندی شدند. سپس میدان نفتی فروزان برای ادامه مطالعات انتخاب گردید. در مرحله بعد، اقدام به مطالعه مدلهای فیزیک سنگ صنعتی و علمی و توسعه یک مدل فیزیک سنگ جدید مناسب این میدان شد. سپس مطالعات امکان سنجی لرزه‌نگاری چهاربعدی در مقیاس یک بعدی و سه بعدی انجام گردید. در نهایت مطالعات ژئومکانیک نفت انجام شد تا تاثیر تغییرات فشار در اثر تولید میدان بر روی پارامترهای مخزنی بررسی شود.
 
  • تفسیر داده‌های لرزه‌نگاری میدان گازی پارس جنوبی (دکتر رضا فلاحت)
کارفرکا: شرکت نفت و گاز پارس و شرکت کاوش آسماری بین الملل (سال 1398 تا بحال)
در این پروژه، اقدام به تفسیر جامع داده‌های لرزه‌ای میدان گازی پارس جنوبی (لایه‌های گازی و نفتی) شد. مطالعات فیزیک سنگ، AVO Modelling، وارون سازی لرزه‌ای بر اساس مدل و زمین‌آماری و سرشت نمایی مخزن انجام گردید و قسمتهای با کیفیت مخزنی جهت حفر چاههای جدید و توسعه میدان پیشنهاد شدند.
 
  • مطالعات اکتشاف نفت و گاز در شمال غرب کشور (دکتر رضا فلاحت)
کارفرکا: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (سال 1398 تا 1400)
این پروژه پوشش دهنده مطالعات اولیه اکتشاف نفت و گاز در محدوده 6 استان شمال غرب کشور بود. در این پروژه، اقدام به گردآوری لایه‌های اطلاعاتی از قبیل نقشه‌های زمین شناسی، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های ژئوفیزیک هوایی و تمامی مطالعات انجام گرفته دانشگاهی و صنعتی شد. این اطلاعات، صحت سنجی شدند و یک پایگاه داده جامع شمال غرب کشور در سیستم اطلاعات جغرافیایی ساخته شد. در مرحله بعد، اقدام به پیمایشهای صحرایی در استانهای شمال غرب کشور و برداشت اطلاعات و نمونه‌های سنگی شد. در ادامه، گسلهای منطقه به صورت جامع به نقشه درآمد و مدلهای زمین شناسی و تکتونیک منطقه ارائه گردید. همچنین اقدام به ارائه مدلهای رسوبی و تحلیل حوضه شد. در ادامه، بر اساس پتانسیلهای منطقه برای تشکیل مخازن مناسب تجمع نفت و گاز، 5 اولویت انتخاب و پیشنهاد گردید که مناطق سراب-بستان‌آباد و میانه-زنجان به عنوان اولویتهای اصلی که حاوی سنگ مخزن مناسب با ضخامت و عمق مناسب است انتخاب شدند.  
 
  • بررسی و ساخت مدل استاتیک میدان نفتی اهواز، مخزن بنگستان (دکتر رضا فلاحت)
کارفرکا: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران (سال 1398 تا 1399)
در این پروژه، اقدام به بررسی مدل زمین‌شناسی میدان نفتی اهواز، مخزن بنگستان گردید. این میدان نفتی، بزرگترین میدان نفتی کشورمان و سومین میدان نفتی دنیا است و در حال حاضر با تعداد بیش از 600 چاه در حال تولید می باشد. در ادامه، اقدام به ساخت مدل جدید استاتیک این مخزن در نرم افزار پترل گردید. برای این منظور، از آخرین یافته های علمی و صنعتی دنیا استفاده شد تا پیچیدگیهای این میدان با دقت مناسبی پوشش داده شوند.

  • انتخاب بهینه چگالی سیال حفاری بر مبنای نرخ نفوذ و پایداری دیواره چاه (دکتر سید شهاب طباطبایی مرادی)
کارفرکا: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران (سال 1399 تا بحال)
در این پروژه و با استفاده از داده‌های عملیات حفاری مربوط به تعدادی از چاه های یکی از میادین نفت و گاز کشور، معیارهای پایداری دیواره چاه و نرخ نفوذ در انتخاب چگالی سیال حفاری بررسی می گردند. چگالی سیال حفاری از مهمترین ویژگی سیال می باشد که نقش مهمی در عملیات موفقیت آمیز حفاری چاه های نفت و گاز دارد. انتخاب مقادیر پایین چگالی سیال، هر چند افزایش نرخ نفوذ را در پی دارد، اما می تواند منجر به مشکلات ناپایداری دیواره چاه گردد. بنابراین در این پروژه هر دو معیار نرخ نفوذ و پایداری دیواره چاه در انتخاب چگالی سیال مورد بررسی قرار می گیرند.

  • توسعه ترکیبات گل حفاری به منظور تسهیل فرآیند تخریب سنگ در سازندهای متراکم (سخت) (دکتر سید شهاب طباطبایی مرادی)
یکی از روش های بهینه سازی فرآیند حفاری چاه های نفت و گاز به منظور کاهش هزینه های کلی ساخت چاه، افزایش نرخ نفوذ مته در داخل سازند و یا به عبارتی افزایش سرعت حفاری می باشد. از عوامل مهم تاثیرگذار بر میزان نرخ نفوذ مته، می توان به ویژگی های سیال حفاری مورد استفاده در حین عملیات حفاری اشاره کرد. در این پروژه سیالات حفاری با افزودنی های منتخب توسعه یافته است. افزودنی ها شامل مواد فعال سطحی (آنیونی، کاتیونی و غیر یونی)، بنتونیت و پلیمر می باشند. آزمایشات شامل اندزه گیری وزن (چگالی) سیال حفاری، زاویه تماس دینامیک قطرات سیال حفاری بر روی نمونه سنگ، فاکتور جذب سیال حفاری داخل نمونه سنگ، مقاومت فشاری تک محوره و نرخ نفوذ مته دستگاه مغزه گیر داخل نمونه سنگ می باشد. سنگ انتخاب شده برای آزمایشات از رخ نمون های سطحی سازند آهکی دولومیتی ساچون می باشد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که استفاده از ماده فعال سطحی با غلظت مناسب و پلیمر به عنوان روان کننده می تواند باعث افزایش نرخ نفوذ مته در داخل نمونه سنگ گردد. 
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir