صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 9 اسفند 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

  آقای قدرت تقی نژاد
مسوول دفتر


شماره تماس: 00984133444346
فاکس: 
00984133444345
پست الکترونیکی :   Officeoilandgas@sut.ac.ir 


آقای مرتضی شامی زاده
کارشناس دفتر طرح های میادین نفت و گاز


شماره تماس: 00984133459255
فاکس: 
00984133444345
پست الکترونیکی : shamizadeh@sut.ac.ir


آقای امین رضازاده فرهمند
تکنیسین


شماره تماس: 00984133458097
فاکس: 
00984133444345
پست الکترونیکی
 
 
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir