صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 9 اسفند 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

میدان مسجد سلیمان به عنوان قدیمی ترین میدان کشور، همچنان دارای ذخایر قابل توجهی از منابع هیدروکربنی می باشد. از سوی دیگر با توجه به لزوم تولید نیازهای کشور بدون اتکا به کشورهای دیگر و اهمیت دادن به فناوری در زمان تحریم و ضرورت استفاده از توانایی های دانشگاه ها به منظور ایفای نقش موثرتر دانشگاههای کشور در امر توسعه ملی و توسعه شبکه پژوهش، انعقاد قراردادهای میدان محور با دانشگاه ها بر اساس شاخص های واقعی در جهت انتقال فناوری انجام شده است که در همین راستا، و با توجه به نتایج همکاری موفقیت آمیز دانشگاه با شرکت ملی نفت ایران در زمینه طرح میدان سروش، انجام امور فناورانه و پژوهشی میدان نفتی مسجدسلیمان به دانشگاه صنعتی سهند/ پژوهشکده نفت و گاز سهند واگذار شد، تا با تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق اطلاعات میدان نفتی توسط دانشگاه و بهره گیری از ظرفیتهای دانش بنیان دانشگاه، گامی مؤثر در راستای توسعه فناوریها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت از میدان نفتی واگذار شده که همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی می‌باشد، برداشته شود.
بر اساس نقشه راه مورد تایید شرکت ملی نفت ایران و قرارداد منعقده، مطالعات بسته کاری اول با عنوان "شناخت ميدان، تبديل چالشهاي ميدان به موضوعات قابل تحقيق و غربالگری کلیه روش‌های ازدیاد برداشت و بهبود توليد" در تاریخ 1 اسفند 1399 آغاز گردید. در این راستا و با توجه به تعامل و همکاری های سازنده میان شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه صنعتی سهند و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مطالعات زیر تا کنون انجام پذیرفته و به تایید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز رسیده است:
•       مروری بر اطلاعات، گزارش ها و داده های موجود و بررسی کیفیت آن ها
•       مرور و بررسی مدل های استاتیک و دینامیک مرتبط با میدان مسجد سلیمان
•       شناخت و دسته بندی چالش های اصلی میدان
•       ارزیابی و رتبه بندی چالش ها بر مبنای معیارهای مختلف
•       غربالگری اولیه روش های ازدیاد برداشت
در ادامه مطالعات بسته اول مطالعات زیر نیز در حال انجام می باشد:
•       بررسی سوابق مخازن مشابه
•       انجام آزمایشات محدود و مقدماتی
•       شبیه سازی مدل مفهومی و مدل سکتور
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir