صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 9 اسفند 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

حوزه شبیه­ سازی مخازن نفت و گاز


 
رديف عنوان توانمندی
1 شبیه­سازی رفتار فازی سیالات هیدروکربنی
2 شبیه­سازی تست­های آزمایشگاهی PVT شامل آزادسازی جزئی و انبساط ترکیب ثابت (CCE) برای سیالات نفتی، تست­های CCE و تخلیه حجم ثابت برای سیالات گاز میعانی، تست­ انبساط حجم در فرآیند تزریق گاز و تست تبخیر آنی  
3 مشخصه­سازی سیالات هیدروکربنی با روش­های مختلف
4 شبیه­سازی ترکیبی (Compositional) مخازن Conventional و تهیه شبیه­ساز In-house
5 شبیه­سازی مخازن بر اساس مدل نفت سیاه (Black Oil Model) و تهیه شبیه­ساز In-house
6 شبیه­سازی مخازن شکافدار بر اساس مدل نفت سیاه و و تهیه شبیه­ساز In-house
7 شبیه­سازی فرآیندهای تزریق ماده شیمیایی شامل پلیمر، سورفکتانت، آلکالین و ...، و تهیه شبیه­ساز In-house
8 انجام غربال­گری اولیه برای انتخاب روش­های مناسب (منتخب) به منظور انجام تست­های آزمایشگاهی مربوط و مطالعات کامل شبیه­سازی مخزن بر اساس روش­های منتخب
9 شبیه­سازی جامع دینامیک مخزن (انتخاب هدف و سناریوی مناسب برای مخزن مورد مطالعه، جمع­آوری داده­های مورد نیاز مخرن مورد مطالعه و در صورت لزوم انجام تست­های آزمایشگاهی با هدف جمع­آوری داده­های مورد نیاز در شبیه­ساز، ساخت مدل دینامیک مخزن و انجام شبیه­سازی، تطبیق تاریخچه مئل مخزنی، پیش­بینی عملکرد مخزن بر اساس سناریوهای انتخابی)
 
  • حوزه ازدیاد برداشت
 
رديف عنوان توانمندی
1 مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی انواع روش های مختلف ازدیاد برداشت
2 بررسی اقتصادی انجام روش های ازدیاد برداشت در مقیاس پایلوت سازی
3 طراحی مقدماتی روش های مختلف ازدیاد برداشتی درمقیاس پایلوت
4 مطالعات رفتار فازی سیستم های مختلف مورد استفاده در روشهای ازدیاد برداشت
5 مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی مربوط به کنترل تولید آب و گاز
6 مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی مربوط به فرازاوری آب و هیدروکربن در چاه ها
8 مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی مربوط به انگیزش چاه و انحراف سیال
9 مطالعات مربوط به ازدیادبرداشت یا افزایش برداشت نفت (EOR/IOR)از مخازن نامتعارف
 
  • حوزه حفاری و بهره ­برداری

 
رديف عنوان توانمندی
1 مطالعات مربوط به سیالات حفاری و کاربرد آن ها در شرایط زمین شناسی و فنی متفاوت
2 تحلیل پایداری دیواره چاه با استفاده از روش های عددی و تحلیلی
3 فرآیندهای مربوط به کنترل چاه و روش حفاری با فشار مدیریت شده
4 مطالعات مربوط به کاهش هرزروی سیالات حفاری با استفاده از روش های مختلف مانند تکنولوژی قفس تنش و مواد کنترل کننده هرزروی سیال
5 مطالعات ژئومکانیکی مربوط حفاری از جمله ساخت مدل مکانیکی زمین
6 طراحی برنامه حفاری چاه های جهت دار و افقی
 
  • حوزه علوم زمین (پتروفیزیک- ژئوفیزیک- مکانیک سنگ)
 
رديف عنوان توانمندی
1 مطالعات لرزه‌نگاری دو، سه و چهار بعدی
2 سرشت نمایی مخازن
3 ساخت مدل استاتیک (زمین‌شناسی) مخازن
4 مطالعات و ارزیابی‌های پتروفیزیکی
۵ مانیتورینگ مخازن با هدف ازدیاد برداشت
6 مطالعات ژئومکانیکی مخازن
7 مطالعات ژئوشیمیای اکتشافی و مخزنی
 
  • حوزه سازه­ های دریایی
 
رديف عنوان توانمندی
1 بررسی وضعیت سلامت سکوهای ثابت شابلونی / خطوط لوله دریایی مستقر در خلیج فارس، تشخیص آسیب های احتمالی (محل و موقعیت آسیب، شدت آسیب) و ارائه راهکارهای اجرایی جهت تقویت سکو / خط لوله دریایی
2 طراحی و اجرای سیستم پایش لحظه ای سلامت سازه ای سکوهای ثابت شابلونی / خط لوله دریایی
3 مطالعه و طراحی سیستم کاهش حرکات لرزه ای سکوهای ثابت شابلونی مستقر در خلیج فارس
4 طراحی سیستم پهلوگیر برای سکوی نیمه مستغرق ایران امیرکبیر
5 مطالعه و طراحی سیستم کاهش حرکات سکوی نیمه مستغرق ایران امیرکبیر
6 طراحی و اجرای سیستم پایش لحظه ای سلامت سازه ای سکوی نیمه مستغرق ایران امیرکبیر
 

 
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir