صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 9 اسفند 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

آدرس: تبریز شهر جدید سهند پردیس دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی نفت و گاز
صندوق پستی: 51336-1996
شماره تماس4133444346(0) 0098 
شماره فکس
 4133444345(0) 0098
ایمیل Officeoilandgas@sut.ac.ir


 
Address: Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineering, Sahand University of Technology, Sahand new city, Tariz, Iran
P.O.Box: 1996-51335

T+98(0)4133444346
F+98(0)4133444345
Email: Officeoilandgas@sut.ac.ir
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir