Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineeringhttp://fa.pge.sut.ac.irRSS output of Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineeringen-usWed, 28 Feb 2024 11:33:58 +0330چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟http://fa.pge.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40068<strong>چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>برای خود پیش زمینه ایجاد کنید:</strong><br /> هدف مطالعه ارتباط دادن مطالب جدید با مطالبی است که از قبل می&zwnj;دانید،9/7/2018 12:52:24 AMتکنیک ها و تاکتیک های درس خواندنhttp://fa.pge.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40067<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>تکنیک&zwnj;ها و تاکتیک&zwnj;های خوب درس خواندن در دانشگاه</strong><br /> یکی از9/7/2018 12:51:45 AMچگونه برنامه ریزی کنیم؟http://fa.pge.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40066<span style="color:#4b0082;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">از آنجا که به عنوان دانشجو کارهای زیادی دارید، بهتر است برای فعالیتهای روزمره خویش ( کار،9/7/2018 12:50:48 AMیک روش مناسب درس خواندنhttp://fa.pge.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40064<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">یکی از روشهای پیشنهادشده برای درس خواندن روش<span dir="LTR"> (PQRST) </span>است، که یک9/6/2018 3:11:49 PM