صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 9 اسفند 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

Seyed Alireza Tabatabaei Nezhad
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Email: tabatabaei [at] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133459481
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
Eghbal Sahraei
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: Email: sahraei [at] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133459479
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
Elnaz Khodapanah
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: Email: khodapanah[at] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133459482
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
Mohammad Simjoo
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: Email: simjoo [at] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133459476
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
Reza Falahat
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: Email: rezafalahat [at] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133459474
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
Mohammad Chahardowli
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: chahardowli [@] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133458382
شماره فکس: F:+98(0)4133444345

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: stabatabaee@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459494
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
Khaled Maroufi
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: maroufi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459492 41 98+
شماره فکس: 33454345 41 98+
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir